ČOV a kanalizace

Výstavba čistírny odpadních vod Šanov

Investor: Froněk, spol. s r.o.
Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace Velká Dobrá
Investor: Obec Velká Dobrá za podpory EU a SFŽP
Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace Žižice
Investor: FISA, s.r.o.
Rekonstrukce kanalizace Úřad práce v Kladně
Investor: ÚP Kladno
Rekultivace a přemena skládky na park Koloděje
Investor: MČ Praha Koloděje
Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace Nižbor
Investor: Obec Nižbor za podpory MŽP
Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace Rybnice
Investor: Obec Rybnice
Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace Řevničov
Investor: Obec Řevničov za podpory MŽP
Výstavba čistírny odpadních vod Hostivice
Investor: Město Hostivice
Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace Drahonice
Investor: Vězeňská služba ČR
Výstavba čistírny odpadních vod Švermov
Investor: Město Kladno
Výstavba čistírny odpadních vod Braškov
Investor: Obec Braškov
Výstavba čistírny odpadních vod Kamenné Žehrovice
Investor: Obec Kamenné Žehrovice