Komerční stavby

Centrální kotelna pro Lázně Poděbrady
Investor: Energis 92, s.r.o.
Dostavba výzkumného centra buněčné terapie II.část
Investor: ÚEM AV ČR, v.v.i.
Ortopedické rehabilitační oddělení MÁJ – Poděbrady
Investor: Lázně Poděbrady a.s.
Rekonstrukce objektu provozu chemického leštění skla
Investor: Rückl Crystal a.s.
Rekonstrukce kanceláří pro polybutadien a GO komunikace
Investor: Synthos Kralupy a.s.
Rekonstrukce střechy, stř.oken a fasády v Komořanech a Brozanech
Investor: ČHMÚ Praha 4
Rekonstrukce domu v ul. Herbenova , Praha 15
Investor: Městská část Praha 15
Rekontrukce bývalé výměníkové stanice pro firmu JAZ
Investor: František Jirků JAZ
Rekonstrukce objektu A Centrum na klientské centrum ZP MA
Investor: ZP METAL ALIANCE
Divadlo Lampion – rekonstrukce divadla, vč. technického zázemí
Investor: Statutární město Kladno
Výstavba výzkumného centra buněčné terapie I.část
Investor: ÚEM AV ČR, v.v.i.
Rekonstrukce provozu varny Menzy Budeč
Investor : UK v Praze, Koleje a Menzy
Rekonstrukce administrativní budovy Energetického centra Kladno
Investor : ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno s.r.o.
ÚSZK SK – výstavba nové budovy
Investor: ÚSZS Středočeského kraje
Výchovný ústav Klíčov – rekonstrukce a přístavba budovy
Investor: VÚ a SVPV Klíčov
Rekonstrukce objektu Městské policie Kladno
Investor : Statutární město Kladno
Stavební úpravy a nástavba ZP Metal – Aliance, Kladno
Investor: ZP Metal – Aliance
Haly firmy NATIVEL – spodní stavby, Stochov
Investor : NATIVEL k.s.
Stavební úpravy objektů firmy CARGO SPED, Dobrovíz
Investor: CARGO SPED s.r.o.